ency

Canllaw Arloesi er mwyn Arbed

Yn 2017, fe wnaethom lansio Arloesi er mwyn Arbed, rhaglen tri cham sy’n ceisio ariannu a chefnogi arloesedd mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Hoffem rannu beth rydym wedi’i ddysgu. Gallwch lawrlwytho Llyfr Chwarae Arloesi er mwyn Arbed isod.

 

Pwy ydym ni

Rydym yn dîm o wyddonwyr cymdeithasol ac arbenigwyr arloesedd sy’n gweithio gyda’n gilydd i gefnogi arloesedd mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Y Lab yw’r Labordy Arloesedd Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru, sy’n bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Nesta. Sefydlwyd Y Lab yn 2015.

Mae maint yr heriau cymdeithasol ac economaidd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn eu hwynebu ar hyn o bryd yn golygu bod angen iddynt fynd ati mewn ffyrdd gwahanol. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau a staff gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru i’w helpu i wneud hyn.

00

Beth ydym yn ei wneud

Arloesi er mwyn Arbed

Nod Arloesi er mwyn Arbed, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yw mynd i’r afael â rhai o heriau mwyaf gwasanaethau cyhoeddus ac arbed arian. Mae’r rhaglen yn cynnig cefnogaeth ariannol ac adnoddau i helpu sefydliadau i roi cynnig ar syniadau newydd a’u rhoi ar waith.

Datblygu’r gallu i arloesi yng Nghymru a thu hwnt

00

Rydym yn helpu sefydliadau i newid drwy eu cyflwyno i ddulliau newydd fel canolbwyntio ar y defnyddiwr a hwyluso arloesedd yn y sector cyhoeddus.

Helpu arloeswyr i ddatblygu,
profi a mesur

00

Rydym yn dod o hyd i’r syniadau gorau a’u rhoi ar waith drwy ddefnyddio ein harian arloesedd, cymorth Ymchwil a Datblygu, a thrwy gysylltu pobl.

Patrymau ymchwil, achosion
ac effeithiau

00

Rydym yn canfod beth sy’n gweithio, pam maen nhw’n gweithio, ac i bwy, drwy werthuso ein rhaglenni ein hunain a chynnal ymchwil newydd am arloesedd mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Cronfa Arloesedd Digidol Cymru

Mae’r Gronfa Arloesedd Digidol wedi cefnogi gwasanaethau cyhoeddus i ddatblygu atebion digidol er mwyn fynd i’r afael â heriau o bwys. Mae’r rhaglen wedi dod â charfan o staff o bob rhan o Gymru ynghyd i ddefnyddio technoleg ddigidol mewn ffyrdd newydd yn eu sefydliadau drwy eu cysylltu â phobl eraill, cynnal gweithdai dylunio, yn ogystal â chefnogi ac ariannu prosiectau Datblygu ac Ymchwil.

Clybiau Bwyd a Hwyl

Mae Bwyd a Hwyl yn rhaglen bartneriaeth arloesol sy’n cynnig prydau bwys o safon, sesiynau bwyd a maeth, yn ogystal â chwaraeon i blant yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru yn ystod gwyliau’r haf. Fe gomisiynwyd Y Lab gan WLGA i werthuso Bwyd a Hwyl yn 2016. Erbyn hyn, mae’r model yn cael ei gyflwyno ledled Cymru a thu hwnt.

Cysylltwch

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych syniad neu os hoffech gael gwybod rhagor am ein gwaith.

Ebost : ylab@cardiff.ac.uk

Ffôn : 029 2087 9720

Cyfeiriad : 56 Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT