ency

Tenovus Cancer Care “Sing with Us” Choirs

Sefydlodd Gofal Canser Tenovus ei gôr “Canu Gyda Ni” yn 2010 ar gyfer unrhyw un a effeithiwyd gan ganser. Cafodd yr ymarferion eu harwain gan gerddorion proffesiynol gyda’r nod o gynnig profiad ysbrydoledig, hwyl a chefnogol. Mae astudiaethau dilynol gyda Phrifysgol Caerdydd, Coleg Cerddoriaeth Brenhinol a Choleg Imperial Llundain wedi dangos bod awr o ymarfer côr yn lleihau teimladau o orbryder ac iselder ymhlith cleifion, ac yn cael effaith gadarnhaol ar farcwyr biolegol sy’n gysylltiedig â straen, y system imiwnedd, a’r ymateb llidiol. Gallai hyn roi pobl a effeithiwyd gan ganser mewn sefyllfa well i gael triniaeth a pharhau mewn cyflwr o wellhad dros dro.

Arweinwyr y Prosiect: Tenovus Cancer Care

0.Comments

    Leave a Comment