Galwad

Her Sbrint HARP COVID-19

Sut gall y celfyddydau gefnogi pobl sy'n byw drwy'r cyfyngiadau ar symud? Sut mae gwella mynediad at ymyriadau celfyddydol? Bydd ein her sbrint yn ceisio cynyddu ein gwybodaeth i gefnogi mwy o bobl yng Nghymru.

Dros yr wythnosau diwethaf rydym ni wedi bod yn siarad gyda'n noddwyr, byrddau iechyd, cyrff / ymarferwyr a rhwydweithiau celfyddydau ac iechyd yng Nghymru yn ogystal â Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, i ddeall beth sy'n digwydd a ble y gallem ni ychwanegu gwerth o fewn agenda dysgu Rhaglen HARP.

Mae tîm rhaglen HARP wedi cynllunio her sy'n ceisio cynyddu ein gwybodaeth ar y celfyddydau ac iechyd yng nghyd-destun COVID-19.

 

Image shows a person wearing a virtual reality headset painting with a palette and canvas

Yr Her Sbrint

Rydym wedi cynnull tîm o artistiaid, hwyluswyr celfyddydau a gweithwyr proffesiynol ym maes y celfyddydau ac iechyd, i weithio gyda'i gilydd ym mis Mai a Mehefin 2020.  Fel tîm, byddant yn ystyried carfannau, mapio anghenion, gosod targedau a chanfod syniadau i'w profi, sy'n adeiladu ar asedau cymunedol, creadigol a gofal iechyd sydd eisoes ar gael.

 

Ar gyfer y sbrint hwn, y cwestiwn cyffredinol fydd:

Sut ydym ni'n gwella llwybrau a mynediad at ymyriadau celfyddydol sy'n cefnogi gwahanol grwpiau yn ystod y cyfnod hwn a thu hwnt?

Rydym ni wedi dewis y ffocws hwn o blith agenda dysgu ehangach HARP, oherwydd ein bod yn credu mai gan hwn mae'r potensial mwyaf ar gyfer effaith tymor byr a hir, ond mae'n dal i adael lle i'r tîm weithio ar fapio carfannau ac asedau.

Bydd Y Lab yn hwyluso proses gyflym, cyffyrddiad ysgafn sy'n cynnig adnoddau, cyllid a chymorth coetsio, yn ogystal â mesur effaith y syniadau ymchwilio i'r broses trwy ein Cymrawd Ymchwil Celfyddydau ac Iechyd Prifysgol Caerdydd (Dr Sofia Vougioukalou).

Sut i gymryd rhan


Mae ceisiadau i gymryd rhan yn y Sbrint bellach wedi cau ac mae'r tîm wedi'i ddewis. Byddwn yn rhannu straeon ac yn lledaenu canfyddiadau (a dysgu) o’r her Sbrint o fis Gorffennaf 2020 ymlaen, trwy ein gwefan, cyfryngau cymdeithasol a digwyddiadau.