Who we Are

Alice Turner

Communications and Engagement Manager

Proffil

Rwy’n gweithio ar beth bynnag sydd gan Y Lab i’w ddweud am arloesi mewn gwasanaethau cyhoeddus; boed hynny’n lledaenu’r gair am raglen gyllido newydd, rhannu ein hymchwil ar-lein neu weithio gyda’n prosiectau i ddatblygu astudiaethau achos a storïau am eu gwaith.

Cefndir

Cyn Y Lab, roeddwn i’n gweithio ym maes cyfathrebu mewn llywodraeth leol, ac yn helpu cymunedau i gysylltu â’u gwasanaethau mewn ffyrdd gwahanol. Bûm hefyd yn gweithio ym maes codi arian a marchnata ar gyfer elusen fach i’r celfyddydau ac i Brifysgol Gogledd Carolina - Chapel Hill. Cyn hynny, roeddwn i’n rhedeg sinema!

Prosiectau

Arloesi er mwyn Arbed, Celfyddydau ac Iechyd a holl brosiectau Y Lab

Tu allan i'r gwaith

Rwyf wrth fy modd yn yr awyr agored, yn enwedig ar yr arfordir anhygoel yng Nghymru. Rwy’n arweinydd yn y Brownis, ac yn helpu i rymuso genethod rhwng 7-10 oed i fod yn nhw eu hunain a magu hyder ar gyfer y dyfodol. A FFILMIAU.