Cronfeydd Her: Nodweddion a Ffactorau Llwyddo Critigol.

Yn ddiweddar, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi lansio Cronfa Her i 'fanteisio ar bŵer arloesi ym maes caffael'. Roedd gan Emyr Williams rôl gefnogol yn y broses hon, a chynhaliodd ymchwil gefndirol gyflym yn archwilio beth yw rhai o’r ffactorau hanfodol er mwyn i gronfeydd her lwyddo.

Report

Cronfeydd Her: Nodweddion a Ffactorau Llwyddo Critigol.

Yn ddiweddar, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi lansio Cronfa Her i 'fanteisio ar bŵer arloesi ym maes caffael'. Roedd gan Emyr Williams rôl gefnogol yn y broses hon, a chynhaliodd ymchwil gefndirol gyflym yn archwilio beth yw rhai o’r ffactorau hanfodol er mwyn i gronfeydd her lwyddo.