Digwyddiad

Digwyddiad Sbrint COVID-19 HARP: Beth wnaethon ni, a beth ddysgon ni

14 September

Ymunwch â ni ar-lein ar 30 Medi 2020 i ddysgu mwy am waith Sbrint HARP a chlywed gan y timau wnaeth ddylunio gweithgareddau'r celfyddydau ac iechyd yr oedd modd eu cyflawni yn ystod y cyfnod clo.

Mae HARP yn cynrychioli Iechyd, y Celfyddydau, Ymchwil a Phobl.

Mae'n bartneriaeth rhwng Y Lab - Nesta, Prifysgol Caerdydd - Cyngor Celfyddydau Cymru a Chydffederasiwn GIG Cymru er mwyn edrych ar sut y gallai ffyrdd arloesol o ariannu a chefnogi gweithgareddau celfyddydol ac iechyd helpu i'w gwneud yn fwy cynaliadwy yng Nghymru.  

Roedd HARP Sprint yn ymateb uniongyrchol i'r pandemig:  Cefnogodd Y Lab dîm o 12 gweithiwr proffesiynol ym maes y celfyddydau ac iechyd i ddatblygu a phrofi pedwar gweithgaredd creadigol newydd a allai gefnogi gwahanol grwpiau o bobl yn ystod y cyfnod eithriadol hwn.

Darllenwch ragor am HARP Sprint

Ymunwch â Rheolwr y Rhaglen, Rosie Dow, a'r Cymrawd Ymchwil, Sofia Vougioukalou, i ddysgu am y Sprint a chlywed yn uniongyrchol gan y timau am y syniadau arloesol a brofwyd ganddynt, yr hyn a ddysgwyd ganddynt a'r effaith ar gyfranogwyr. Byddwn hefyd yn arddangos allbynnau creadigol cyfoethog y prosiectau.

Manylion y Digwyddiad

Sbrint Covid-19 HARP: yr hyn a wnaethom a'r hyn a ddysgom

Dyddiad: Dydd Mercher 30 Medi 2020
Amser: 10.30am - 12pm

 

ID: Graphic displaying the name of the event, on a green background with a HARP brand illustration depicting outlines of mountains in the background. The image shows logos for Y Lab, Nesta People Powered Results, Cardiff University and Arts Council of Wales.

 


Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad