Digwyddiad

A cuppa with...Paul Matthews, CEO Monmouthshire Council

Hoffwn eich gwahodd i ymuno â ni am baned (rhithwir) a’r cyfle i glywed sut mae sefydliad gwasanaethau cyhoeddus yn arloesi yn ystod y pandemig.

Mae paned gyda Y Lab yn rhannol yn sgwrs banel, yn sesiwn holi ac ateb, ac yn hapdreial coffi.

Rydym ni am roi llwyfan i'r straeon arloesedd sydd wedi dod i'r amlwg yn y gwasanaethau cyhoeddus yn ystod y cyfnod clo. Rydym hefyd yn awyddus i roi cyfle i bobl gwrdd a rhwydweithio.

Paul Matthews, Prif Swyddog Gweithredol Cyngor Sir Fynwy, fydd yn cymryd rhan yn y digwyddiad cyntaf. Mae'r sir hon sydd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr wedi bod yn ymatebol iawn o ran helpu preswylwyr i ddeall ac ymateb i bandemig COVID-19. Bydd Paul yn rhannu rhai o’r straeon am waith y Cyngor dros y chwe mis diwethaf, ac yn siarad gyda Rob Ashelford a James Lewis am eu camau gweithredu nesaf.

 

Manylion Digwyddiad

Dyddiad: Dydd Llun 21 Medi

Amser: 3pm - 3.55pm

 

Cofrestrwch

Ynghylch y digwyddiadau 'Paned gyda'

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiadau?

Unrhyw un sydd â diddordeb yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Efallai y byddant o ddiddordeb penodol i'r rheiny sy'n gweithio mewn llywodraeth leol, tai, iechyd a gofal cymdeithasol neu leoliadau cymunedol, sydd â diddordeb mewn arloesedd. 

 

Sut mae’n gweithio

3pm - Cyflwyniad i'r sesiwn

3.05pm - Panel Rhan 1 - Sut mae'r pandemig wedi'ch gorfodi chi i arloesi?

3.20pm - Hapdreial Coffi - byddwn yn eich rhannu’n grwpiau llai i chi gael sgwrs gyflym/cyfle i rwydweithio.

3.30pm - Panel Rhan 2 - Arloesi yn y Dyfodol - beth nesaf?

Pa ran ydych chi'n rhagweld fydd gan arloesedd yn y dyfodol agos a'r dyfodol tymor canolig?

3.45pm - Sesiwn holi ac ateb

3.55pm - Gorffen

 

Sut mae cofrestru?

Defnyddiwch y ddolen gofrestru i gadarnhau eich presenoldeb gydag Eventbrite. Byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir gyda chyfarwyddiadau ar ymuno cyn y digwyddiad. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch cymryd rhan neu'n awyddus i gael rhagor o fanylion, ebostiwch [email protected]

 

 

Cofrestrwch i...A cuppa with Paul Matthews