Digwyddiad

A cuppa with...Dame Shan Morgan, Permanent Secretary to Welsh Government

Hoffem eich gwahodd i ymuno â ni am baned (rithwir), a chyfle i glywed sut mae sefydliad gwasanaethau cyhoeddus yn arloesi yn ystod y pandemig.

Mae paned gyda Y Lab yn rhannol yn sgwrs banel, yn sesiwn holi ac ateb, ac yn hapdreial coffi.

Rydym ni am roi llwyfan i'r straeon arloesedd sydd wedi dod i'r amlwg yn y gwasanaethau cyhoeddus yn ystod y cyfnod clo. Rydym hefyd yn awyddus i roi cyfle i bobl gwrdd a rhwydweithio.

Bydd yr ail yn ein cyfres yn cynnwys sgwrs gyda'r Fonesig Shan Morgan, Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru. Mae Shan wedi gweithio ar draws y Gwasanaeth Sifil ac mewn rolau diplomataidd ers blynyddoedd lawer ac mae bellach yn arwain Gwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru i gyflawni blaenoriaethau gweinidogion yng Nghymru. Bydd Shan yn trafod gyda Rob Ashelford a Kevin Morgan.

 

 

ID: head and shoulders portrait of Shan Morgan smiling

 

Manylion Digwyddiad

Dyddiad: Dydd Mercher 21 Hydref

Amser: 3pm  - 3.30pm

 

Register

Ynghylch y digwyddiadau 'Paned gyda'

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiadau?

Unrhyw un sydd â diddordeb yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Efallai y byddant o ddiddordeb penodol i'r rheiny sy'n gweithio mewn llywodraeth leol, tai, iechyd a gofal cymdeithasol neu leoliadau cymunedol, sydd â diddordeb mewn arloesedd.  

Sut mae’n gweithio

3pm - Intro to the session

3.05 pm - Panel Discussion with Shan Morgan, Rob Ashelford and James Lewis

3.30 pm - Discussion/Comments

3.55pm - Finish

Sut mae cofrestru?

Defnyddiwch y ddolen gofrestru i gadarnhau eich presenoldeb gydag Eventbrite. Byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir gyda chyfarwyddiadau ar ymuno cyn y digwyddiad. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch cymryd rhan neu'n awyddus i gael rhagor o fanylion, ebostiwch [email protected]

 

Cofrestrwch i A Cuppa with...Dame Shan Morgan

 

 

 

 

Photo by Carolyn V on Unsplash