Digwyddiad

A cuppa with...Aaron Hill, Community Housing Cymru

Hoffem eich gwahodd i ymuno â ni am baned (rithwir), a chyfle i glywed sut mae sefydliad gwasanaethau cyhoeddus yn arloesi yn ystod y pandemig.

Mae paned gyda Y Lab yn rhannol yn sgwrs banel, yn sesiwn holi ac ateb, ac yn hapdreial coffi.

Rydym ni am roi llwyfan i'r straeon arloesedd sydd wedi dod i'r amlwg yn y gwasanaethau cyhoeddus yn ystod y cyfnod clo. Rydym hefyd yn awyddus i roi cyfle i bobl gwrdd a rhwydweithio.

Ar 5 Hydref, byddwn yn siarad gydag Aaron Hill, Pennaeth Polisi a Materion Allanol Cartrefi Cymunedol Cymru. Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae gwaith Aaron wedi canolbwyntio ar y cyflenwad tai a dylanwadu ar ymateb economaidd y llywodraethau i COVID-19. Bydd yn sgwrsio gydag Angharad Dalton am rôl y Trydydd Sector o ran dylanwadu ar newid ac arloesedd yn y gwasanaethau cyhoeddus.

Image is a portrait of Aaron Hill from CHC

 

Manylion Digwyddiad

Dyddiad: Dydd Llyn 5 Hydref

Amser: 11am  - 11.55am

Cofrestrwch

Ynghylch y digwyddiadau 'Paned gyda'

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiadau?

Unrhyw un sydd â diddordeb yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Efallai y byddant o ddiddordeb penodol i'r rheiny sy'n gweithio mewn llywodraeth leol, tai, iechyd a gofal cymdeithasol neu leoliadau cymunedol, sydd â diddordeb mewn arloesedd.

 

Sut mae’n gweithio

11am - Intro to the session

11.05 am - Panel Part 1 - How has the pandemic forced you to innovate?

11.20 am - Randomised Coffee Trial - we'll split into breakouts for a quick chat/networking opportunity.

11.30 am - Panel part 2 - Innovating into the future - what's next?

How do you see innovation playing a part in the near and medium-term future for you?

11.45 am - Q&A

11.55 am - Finish

 

Sut mae cofrestru?

Defnyddiwch y ddolen gofrestru i gadarnhau eich presenoldeb gydag Eventbrite. Byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir gyda chyfarwyddiadau ar ymuno cyn y digwyddiad. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch cymryd rhan neu'n awyddus i gael rhagor o fanylion, ebostiwch [email protected]

 

Cofrestrwch i A Cuppa with...Aaron Hill