Galwad Agored: Artistiaid a Sefydliadau Celf

5 January

Mae pob lleoliad iechyd bellach yn chwilio am artistiaid a sefydliadau celf i weithio gyda nhw i gynhyrchu a datblygu syniadau creadigol newydd i'w helpu i fodloni eu heriau.

Rydym wedi gweithio gyda sefydliadau iechyd i nodi pedair her sy'n bwysig iddynt ar hyn o bryd. 

Mae pob lleoliad iechyd bellach yn chwilio am artistiaid a sefydliadau celf i weithio gyda nhw i gynhyrchu a datblygu syniadau creadigol newydd i'w helpu i fodloni eu heriau.

Pwy yw'r sefydliadau iechyd, a beth yw eu heriau ar gyfer Egin HARP?

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

  • Addysg a Gwella Iechyd Cymru: Adrodd stori gweithwyr gofal iechyd Du yn ystod y pandemig 
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: dod â chreadigrwydd i fannau 'bwrw blinder' yr ysbyty ar gyfer staff 
  • New Pathways: adeiladu gwydnwch goroeswyr treisio a cham-drin rhywiol ledled Cymru 
  • Cyngor Sir Ddinbych: Cefnogi staff gofal rheng flaen ar draws Sir Ddinbych i reoli straen pandemig Covid-19

Y dyddiad cau y mae’n rhaid i leoliadau celf wneud cais yn ei erbyn yw 11am ar 18 Ionawr 2020 (gynt 11 Ionawr).

Mae rhaglen Egin HARP yn canolbwyntio ar ymchwil a datblygu ar gyfer gweithgareddau celfyddydol ac iechyd newydd yng Nghymru a all gefnogi pobl a chreu dysgu gwerthfawr i'r sector. Mae rhaglen HARP yn bartneriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru ac Y Lab, gyda chefnogaeth gan dîm Canlyniadau Pŵer Pobl Nesta a Rhwydwaith Celfyddydau, Iechyd a Lles Cymru (WAHWN). 

 

Image shows three lottery funding logos for Arts Council Wales, National Lottery and Welsh Government

 

Llun y pennawd: Llun gan George Coletrain ar Unsplash