Image shows a landscape view of the Cardiff skyline with tall buildings and cranes against a blue sky with clouds.

Rhaglen Waith

Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rydym yn gweithio gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd i gyflwyno cronfa her newydd sydd â’r nod o ddefnyddio arloesedd i fynd i’r afael â heriau cymdeithasol.

Mae Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gwahodd ceisiadau gan sefydliadau’r sector cyhoeddus i bartneru gyda chwmnïau preifat i ddatblygu a phrofi ffyrdd newydd o wella gwasanaethau i bobl yn yr ardal.

Mae tair thema her allweddol wedi’u nodi: cyflymu datgarboneiddio, gwella iechyd a lles rhanbarthol, a chefnogi, gwella a thrawsnewid cymunedau.
 

Image is a landscape photo of Cardiff's skyline in day time with a sunny blue sky and a few clouds.
Image: Mike Erskine via Unsplash

 

Bydd y Gronfa Her yn rhoi hwb i'r cydweithio rhwng ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd ar ddatblygu economaidd lleol ac yn cynnig cyfle i ddarparwyr y gwasanaethau cyhoeddus elwa ar arbenigedd ymchwil ac arloesedd y Brifysgol wrth i ni ymdrechu ar y cyd i ddod o hyd i atebion i heriau allweddol cymdeithas.

Gill Bristow, Athro Daearyddiaeth Economaidd, Prifysgol Caerdydd

The Cardiff Capital Region (CCR) have engaged Cardiff University’s Centre for Innovation Policy Research (CIPR) and Y Lab to develop and deliver a £10m Challenge Fund programme to find, develop and scale innovative solutions to major societal challenges.

Rhagor o wybodaeth sy’n cynnwys manylion y broses ymgeisio ar gael ar wefan Prifysgol Caerdydd.