Who we Are

Steve Garner

Uwch-gymrawd Ymchwil

Proffil

Dechreuais yn Y Lab ym mis Hydref 2019. Ar hyn o bryd rydw i'n cymryd rhan yn y gwaith o werthuso'r rhaglen Arloesi er mwyn Arbed, ac o helpu i ddatblygu gallu ymchwil a chyhoeddi yn Y Lab.

Cefndir

Rydw i'n gymdeithasegydd sydd wedi gweithio mewn nifer o brifysgolion ledled Ewrop a'r DU. Mae gen i brofiad mewn amrywiaeth o ddulliau ansoddol, a fy mhrif faes arbenigedd yw cymdeithaseg anghydraddoldebau a hunaniaethau, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â hil, ethnigrwydd, dosbarth a chenedl.

Prosiectau

Arloesi er mwyn Arbed

Y tu allan i’r Gwaith

Mae gen i diddordeb mawr mewn pêl-droed a chriced, a dwi hefyd yn dilyn rygbi ac NFL.  Mae gen i gymhwyster i hyfforddi pêl-droed ac rydw i wedi hyfforddi rhywfaint, ond rydw i'n dal i chwarae hefyd. Rydw i'n briod gyda thri o blant, ac rydw i'n treulio llawer o amser gyda fy nheulu.

https://www.caerdydd.ac.uk/people/view/1376452-