Enabling

Spreading good ideas relies on tools, methods and support getting to the right people at the right time. 

Mae deall arloesedd wedi caniatáu i ni archwilio a datblygu rhaglenni sy'n galluogi eraill i fod yn fwy arloesol. Trwy fapio ac edrych ar yr amodau sy'n galluogi arloesedd i ffynnu, rydym wedi dod yn eiriolwyr ac yn gefnogwyr i'r rhai yng Nghymru sydd â syniadau newydd.

Ein rhaglen Arloesi er mwyn Arbed yw'r enghraifft orau o alluogi arloesedd hyd yma. Y tu hwnt i'r gefnogaeth ariannol, bu ein rheolwyr rhaglenni a'n hymchwilwyr yn gweithio ochr yn ochr â'n prosiectau i'w cefnogi i ddatblygu, gweithredu a gwerthuso eu syniadau. Mae'r meithrin syniadau gwybodus hwn wedi rhoi ystod ehangach o sectorau yng Nghymru i arbrofi a chael 'lle diogel i fethu'.

Y tu hwnt i gefnogi prosiectau penodol, rydyn ni'n adeiladu rhaglenni newydd a fydd yn cymryd y gwersi rydyn ni wedi'u dysgu ac yn helpu i alluogi newidiadau systemau ar draws y sector cyhoeddus. Credwn y gall ac y dylai galluogi arloesedd fynd y tu hwnt i brosiectau untro, a dylai helpu i osod y sylfaen ar gyfer cenhedlaeth newydd o arloeswyr hyderus, galluog yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru.

 

Case Studies

Toolkit

Canllaw Arloesi er mwyn Arbed

Yn 2019, gwnaethom gyhoeddi ein canllaw Cyllid Ad-daladwy ar gyfer Arloesi - ein nod oedd rhannu gwersi a ddysgwyd o redeg Arloesi er mwyn Arbed i helpu eraill mewn llywodraethau ledled y byd i wneud yr un peth.

Ers hynny, rydym wedi dysgu mwy yr ydym am ei ychwanegu i'r argymhellion hynny, ac felly rydym yn cyhoeddi'r Canllaw Arloesi er mwyn Arbed, canllaw ar sut i redeg rhaglen sy'n uno grantiau a benthyciadau a chymorth pwrpasol i alluogi arloesedd yn y gwasanaethau cyhoeddus.