Image shows a bird's eye view of a phone on an orange table with a number of crayons and multicoloured scribbles all over the table.

Ymchwil

Tlodi Data yng Nghymru a’r Alban

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i ddysgu mwy am raddfa a dyfnder tlodi data yng Nghymru a’r Alban, a’r effaith ar fywydau pobl.

Rydym yn gweithio gyda Nesta yn yr Alban i ganfod gwaith ymchwil ynghylch tlodi data.

Mae pandemig COVID-19 wedi dwyn sylw craff ar raddfa’r diffyg mynediad at adnoddau digidol yn y DU, ac mae dysgu pam mae pobl yn methu cael gafael ar wasanaethau ar-lein yn bwysicach nag erioed.

Gyda gwaith â thâl, yr ysgol a llawer o wasanaethau’r GIG yn gweithredu ar-lein bellach, beth yw goblygiad gorfod dewis rhwng data a chinio?

Drwy ddilyn trafodaethau ag ystod o randdeiliaid allweddol yn y ddwy wlad, rydym wedi comisiynu ymchwil i ddeall a diffinio’r her yn well, a dysgu sut gallai arloesedd helpu i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb hwn.


Os hoffech chi gysylltu â ni am y gwaith hwn, ebostiwch [email protected].

We published phase one of this data poverty research in December 2020, a few weeks before many millions of people in the United Kingdom were told to stay at home once again. 

Read the report

We are now working on a second phase of research alongside some polling that will start to investigate the scale of the problem of data poverty and some additional recommendations for ensuring fair and equitable access to essential online services for everyone.