Image shows a bird's eye view of a phone on an orange table with a number of crayons and multicoloured scribbles all over the table.

Ymchwil

Tlodi Data yng Nghymru a’r Alban

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i ddysgu mwy am raddfa a dyfnder tlodi data yng Nghymru a’r Alban, a’r effaith ar fywydau pobl.

Rydym yn gweithio gyda Nesta yn yr Alban i ganfod gwaith ymchwil ynghylch tlodi data.

Mae pandemig COVID-19 wedi dwyn sylw craff ar raddfa’r diffyg mynediad at adnoddau digidol yn y DU, ac mae dysgu pam mae pobl yn methu cael gafael ar wasanaethau ar-lein yn bwysicach nag erioed.

Gyda gwaith â thâl, yr ysgol a llawer o wasanaethau’r GIG yn gweithredu ar-lein bellach, beth yw goblygiad gorfod dewis rhwng data a chinio?

Drwy ddilyn trafodaethau ag ystod o randdeiliaid allweddol yn y ddwy wlad, rydym wedi comisiynu ymchwil i ddeall a diffinio’r her yn well, a dysgu sut gallai arloesedd helpu i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb hwn.


Os hoffech chi gysylltu â ni am y gwaith hwn, ebostiwch [email protected].