Beth rydym yn ei wneud

Ein Stori

Mae Y Lab yn newid y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn cael eu darparu.

Rydym yn cefnogi syniadau newydd, yn cyhoeddi ymchwil ar arloesedd ac yn rhannu'r hyn a ddysgwn.

 

Wedi’i sefydlu yn 2015, rydym yn grŵp o wyddonwyr cymdeithasol, ysgolheigion ac arbenigwyr arloesedd sy'n poeni am wasanaethau cyhoeddus da i bawb.

Rydym yn gweithio i gefnogi arloeswyr gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru gyda chyllid, arbenigedd ac arweiniad i arbrofi ac i dreialu eu syniadau.

Rydym yn ymchwilio hanfodion arloesedd mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a ledled y byd, gan helpu i ledaenu syniadau da.

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau i archwilio a gwerthuso, gan greu gwasanaethau cyhoeddus gwell i bawb.

Rydym yn cyfuno rhagoriaeth ymchwil Prifysgol Caerdydd gydag arbenigedd Nesta mewn arloesedd, gan weithio gyda'n gilydd o dan yr un to.

Mae ein prosiectau yn cynnwys Arloesi i Arbed, y Celfyddydau ac Iechyd, casglu astudiaethau achos o arloesi mewn gwasanaeth cyhoeddus o Gymru a'r Gronfa Arloesi Digidol.

Rydym yn cynnal rhaglenni cymorth sydd wedi'u hariannu, yn cyhoeddi ymchwil ac yn cynnal digwyddiadau