Darllenwch, lawrlwythwch a chadwch

Adnoddau

Rydym wedi dod ag adnoddau, offer ac ymchwil at ei gilydd, gan gynnwys tystiolaeth ac astudiaethau achos ar arloesedd mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a'r hyn a ddysgwyd o redeg ac ailadrodd Arloesi i Arbed.

Resource Type

Toolkit

Canllaw Arloesi er mwyn Arbed

Yn 2019, gwnaethom gyhoeddi ein canllaw Cyllid Ad-daladwy ar gyfer Arloesi - ein nod oedd rhannu gwersi a ddysgwyd o redeg Arloesi er mwyn Arbed i helpu eraill mewn llywodraethau ledled y byd i wneud yr un peth.

Ers hynny, rydym wedi dysgu mwy yr ydym am ei ychwanegu i'r argymhellion hynny, ac felly rydym yn cyhoeddi'r Canllaw Arloesi er mwyn Arbed, canllaw ar sut i redeg rhaglen sy'n uno grantiau a benthyciadau a chymorth pwrpasol i alluogi arloesedd yn y gwasanaethau cyhoeddus.