Image of the inside of a ceiling of a wooden-beamed building with circles of light and a window

Rhaglen Waith

Arloesi er mwyn Arbed

Lansiwyd Arloesi i Arbed yn 2017 i ganfod a chefnogi syniadau newydd a oedd yn gwella gwasanaethau ac yn gwneud arbedion ariannol.

Arloesi er mwyn Arbed

Ynghyd â'n partneriaid, Llywodraeth Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), cefnogwyd 8 prosiect yn y rownd Ymchwil a Datblygu gyntaf.

Ynghyd â'n partneriaid, Llywodraeth Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), cefnogwyd 8 prosiect yn y rownd Ymchwil a Datblygu gyntaf.

Rhaglen tri cham yw Arloesi i Arbed, sy'n defnyddio cefnogaeth anariannol a chyllid cyfunol i helpu sefydliadau sy'n darparu gwasanaeth cyhoeddus.

1. Codi ymwybyddiaeth

2. Ymchwil a Datblygu

3. Gweithredu