Image of the inside of a ceiling of a wooden-beamed building with circles of light and a window

Rhaglen Waith

Arloesi er mwyn Arbed

Lansiwyd Arloesi i Arbed yn 2017 i ganfod a chefnogi syniadau newydd a oedd yn gwella gwasanaethau ac yn gwneud arbedion ariannol.

Arloesi er mwyn Arbed

Ynghyd â'n partneriaid, Llywodraeth Cymru a Chanolfan Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), rydym wedi cefnogi pymtheg o brosiectau drwy ymchwil a datblygu.

Rydym wedi cymeradwyo pedwar benthyciad di-log werth £2.8 miliwn ar gyfer y prosiectau hyn. Gall y prosiectau uwchraddio a chyrraedd rhagor o bobl gyda'u gwasanaethau gwell. 
 

Mae Arloesi er mwyn Arbed yn rhaglen ariannol cyfunol sy'n cyfuno cefnogaeth nad yw'n ariannol, cyllid grant a chyllid benthyciadau di-log i helpu sefydliadau sy'n darparu gwasanaeth cyhoeddus.

 

Rhaglen tri cham yw Arloesi i Arbed, sy'n defnyddio cefnogaeth anariannol a chyllid cyfunol i helpu sefydliadau sy'n darparu gwasanaeth cyhoeddus.

1. Codi ymwybyddiaeth

2. Ymchwil a Datblygu

3. Gweithredu

Nid oedd Arloesi er mwyn Arbed yn rhywbeth oedd yn ein cylch gwaith arferol, felly rwy'n falch ein bod wedi cymryd y cam hwnnw.

Jill Jones, Cyngor Fflint

Rydym wedi rhoi £270,000 mewn grantiau wrth gefnogi prosiectau i brofi a datblygu eu syniadau. Mae pedwar o'r pymtheg wedi cael cymeradwyaeth am £2.8 miliwn o gyllid benthyciad di-log i uwchraddio eu gwaith a chyrraedd rhagor o bobl. 

 

 

Image shows the Innovate to Save projects gathered together outside on the deck at a workshop venue. The weather is sunny and they are listening to Rob Ashelford speak about Innovate to Save.
Rob Ashelford speaks to project leads about the coming challenge at Down to Earth, Swansea, at a workshop in 2018.

 

Porwch drwy’r casgliad o astudiaethau achos isod.

Toolkit

Canllaw Arloesi er mwyn Arbed

Yn 2019, gwnaethom gyhoeddi ein canllaw Cyllid Ad-daladwy ar gyfer Arloesi - ein nod oedd rhannu gwersi a ddysgwyd o redeg Arloesi er mwyn Arbed i helpu eraill mewn llywodraethau ledled y byd i wneud yr un peth.

Ers hynny, rydym wedi dysgu mwy yr ydym am ei ychwanegu i'r argymhellion hynny, ac felly rydym yn cyhoeddi'r Canllaw Arloesi er mwyn Arbed, canllaw ar sut i redeg rhaglen sy'n uno grantiau a benthyciadau a chymorth pwrpasol i alluogi arloesedd yn y gwasanaethau cyhoeddus.