Astudiaethau Achos: Arloesi mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Yn 2016, cynhaliwyd prosiect ymchwil i ddod o hyd i enghreifftiau o arloesedd mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Cafodd deg ar hugain o bobl eu cyfweld o amrywiaeth eang o brosiectau gan rychwantu gwahanol sectorau, mewn gwahanol feysydd ac yn wynebu amrywiaeth o sialensiau.

Gallwch ddod o hyd i’n hastudiaethau achos o dan Adnoddau