Crynodeb Gweithredol: Adroddiad Gwerthuso Terfynol Arloesi er mwyn Arbed