Her Sbrint HARP COVID-19

29 April 2020

Sut gall y celfyddydau gefnogi pobl sy’n byw drwy’r cyfyngiadau ar symud? Sut mae gwella mynediad at ymyriadau celfyddydol? Bydd ein her sbrint yn ceisio cynyddu ein gwybodaeth i gefnogi mwy o bobl yng Nghymru.

Dros yr wythnosau diwethaf rydym ni wedi bod yn siarad gyda’n noddwyr, byrddau iechyd, cyrff / ymarferwyr a rhwydweithiau celfyddydau ac iechyd yng Nghymru yn ogystal â Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, i ddeall beth sy’n digwydd a ble y gallem ni ychwanegu gwerth o fewn agenda dysgu Rhaglen HARP.

Mae tîm rhaglen HARP wedi cynllunio her sy’n ceisio cynyddu ein gwybodaeth ar y celfyddydau ac iechyd yng nghyd-destun COVID-19.

Yr Her Sbrint

Rydym wedi cynnull tîm o artistiaid, hwyluswyr celfyddydau a gweithwyr proffesiynol ym maes y celfyddydau ac iechyd, i weithio gyda’i gilydd ym mis Mai a Mehefin 2020.  Fel tîm, byddant yn ystyried carfannau, mapio anghenion, gosod targedau a chanfod syniadau i’w profi, sy’n adeiladu ar asedau cymunedol, creadigol a gofal iechyd sydd eisoes ar gael.

Ar gyfer y sbrint hwn, y cwestiwn cyffredinol fydd:

Sut ydym ni’n gwella llwybrau a mynediad at ymyriadau celfyddydol sy’n cefnogi gwahanol grwpiau yn ystod y cyfnod hwn a thu hwnt?

Rydym ni wedi dewis y ffocws hwn o blith agenda dysgu ehangach HARP, oherwydd ein bod yn credu mai gan hwn mae’r potensial mwyaf ar gyfer effaith tymor byr a hir, ond mae’n dal i adael lle i’r tîm weithio ar fapio carfannau ac asedau.

Bydd Y Lab yn hwyluso proses gyflym, cyffyrddiad ysgafn sy’n cynnig adnoddau, cyllid a chymorth coetsio, yn ogystal â mesur effaith y syniadau ymchwilio i’r broses trwy ein Cymrawd Ymchwil Celfyddydau ac Iechyd Prifysgol Caerdydd.

Sut i gymryd rhan


Mae ceisiadau i gymryd rhan yn y Sbrint bellach wedi cau ac mae’r tîm wedi’i ddewis. Byddwn yn rhannu straeon ac yn lledaenu canfyddiadau (a dysgu) o’r her Sbrint o fis Gorffennaf 2020 ymlaen, trwy ein gwefan, cyfryngau cymdeithasol a digwyddiadau.

Financial support

Ten participating team members received small grants of £1,000 from Nesta.  Additionally, there was also a small budget to pay freelance artists for delivery of ideas and supply art materials to participants.

Research

We completed interviews, focus groups and participatory action research with the team members, which is now being written up into a paper and submitted for publication.  The study has focussed on the online delivery aspects of the Sprint, both as an innovation method and as a vehicle for supporting new arts and health interventions to be developed during the pandemic.

What were the results?

We were delighted that all four teams were able to successfully test their projects with participants.  There was a rich and extensive set of creative and learning outputs from the four projects, which are being written up for dissemination and publication by the end of September 2020.

We will produce a full report, case studies and a sharing event which will be publicised shortly.

Who was involved?

Jonny Cotsen – freelance performing artist and access consultant

Sarah Goodey – arts development manager, Aneurin Bevan University Health Board

Louise Hobson – independent creative producer

Iori Haugen – freelance musician and choir leader

Amanda Griffkin – artistic director, Impelo

Dr Megan Wyatt – artist and visiting researcher, Wrexham Glyndwr University

Steph Cross – project manager, the VC Gallery

Johan Skre – arts on prescription manager, Swansea Bay Health Board

Melanie Wotton – arts project manager, Cardiff and Vale Health Board

Ian Cooke-Tapia – illustrator, Cooked Illustrations

Esyllt George – arts and health coordinator, Cwm Taf Health Board

Dr Maria Hayes – independent artist and researcher

We would also like to thank our partners the Arts Council of Wales, Cardiff and Vale University Health Board, Cwm Taf Morgannwg University Health Board, Aneurin Bevan University Health Board and all the artists and participants for their work on the Sprint.