Tryloywder mewn ariannu arloesedd: Beth yw’r rhwystrau anweledig sy’n wynebu menywod?

25 October 2019 A yw arianwyr yn cyrraedd cynifer o arloeswyr â phosibl i roi cyhoeddusrwydd i’w rhaglenni? Beth yw’r rhwystrau sy’n wynebu menywod efallai na fyddwn yn gallu eu gweld? Mae’r Cydymaith Ymchwil, Rob Callaghan, yn ymchwilio i ble…

Pam rydym ni’n defnyddio dull Canlyniadau Pŵer Pobl i ymdrin â’r Celfyddydau a Iechyd

9 December 2019 Ym mis Ebrill 2019, fe gyhoeddon ni raglen newydd y Celfyddydau a Iechyd gyda Chyngor Celfyddydau Cymru a Chonffederasiwn GIG Cymru.  Rydym am helpu i gynyddu rôl y celfyddydau a chreadigrwydd wrth gadw pobl yn Nghymru yn…

Pam mesur arloesedd yn y sector cyhoeddus? Yr hyn rydym wedi’i ddysgu hyd yn hyn o’r gwledydd Nordig

8 January 2020 Dros y 6 mis diwethaf, mae’r Lab wedi bod yn archwilio sut mae gwledydd ledled y byd yn mesur arloesedd yn y gwasanaethau cyhoeddus mewn gwahanol ffyrdd. Ddiwedd mis Tachwedd, aethom i Ddenmarc i gwrdd ag 13…

Cyflwyno Arloeswyr Gwasanaethau Cyhoeddus: dulliau cyflwyno newid a sut i’w defnyddio

18 February 2020 Alexis Palá: Beth yw hyn a pam dylech chi ddod? Efallai ein bod ni’n arloeswyr, yn ddyfeiswyr, yn arbrofwyr, yn bobl greadigol, yn creu newid, yn arweinwyr, ac yn gwneud penderfyniadau, ond, rydym yr hyn ydym drwy a gan…

Celfyddydau ac iechyd wedi’u hynysu’n greadigol: Beth nesaf?

30 Mawrth 2020 Rheolwr rhaglen HARP, Rosie Dow, sy’n archwilio’r hyn a wyddom hyd yma am y celfyddydau ac iechyd yng nghyd-destun pandemig y Coronafeirws. Ychydig wythnosau’n ôl, drafftiais flog am amser ac arloesi. Yn benodol, sut mae ein canfyddiad…

Cyngor Sir y Fflint yw’r cyntaf yng Nghymru i gyflwyno rhaglen Mockingbird

14 Mai 2020 Bydd Cyngor yng ngogledd Cymru’n defnyddio £1.15miliwn o gyllid Arloesi er mwyn Arbed i gyflwyno model teuluoedd Mockingbird ar gyfer plant o dan ofal a’u teuluoedd maeth.  Caiff dull newydd o gyflwyno gofal maeth ei gyflwyno ar…

Gwerthuso rhaglen: Beth rydym ni wedi’i ddysgu hyd yma am Arloesi er mwyn Arbed?

4 September 2020 Sut a pham mae arloesi’n digwydd mewn gwasanaethau cyhoeddus? Roedd cynhyrchu mwy o waith ymchwil a dealltwriaeth er mwyn ymateb i’r cwestiwn hwn yn un o nodau allweddol Y Lab wrth ddylunio a chyflwyno Arloesi er mwyn…